Oms Llago, Esther

Madrina infantil de la gaiata 1, Brancal de la Ciutat, en 1979.