Jara Hueso, César

Acompanyant infantil de la gaiata 6, en 2010.
President infantil de la gaiata 6, en 2011.