Queral García, Vicente Javier

President de la comissió de la gaiata 15, Sequiol, de 1995 a 1997 i en 2004.
Vocal de la Junta de Festes de Castelló, en 2003