Queral Asencio, Natalia

Dama d'Honor infantil de la gaiata 15, Sequiol, en 2009-2018.

Madrina infantil de la gaiata 15, Sequiol, en 2019.