Esteve Segarra, Francesc

Pintor decorador. Artista gaiater. Considerava que, en valor artístic, la gaiata no ha evolucionat gens des dels anys quaranta del segle XX.  Va transmetre la música del Bolero de Castelló a Josep Garcia Gómez, per al cançoner de música popular.
Coautor de la gaiata 11 de 1945 («gaiata dels caragols») que va aconseguir el primer premi. Deixeble de Joaquín Monreal Armengot i de Miquel de Sanmillan i Arquimbau. Creador de la primera gaiata infantil, la del sector 10, en 1946.
El seu disseny de la gaiata 5 de 1971 es va institucionalitzar com a insígnia del mateix sector Hort dels Corders. Era un pitxer coronat per un gaiato i als seus peus, al centre, el Campanar, que surtia d’un paelló amb mariscs, convertits en focus de llum.
Autor del projecte de les següents gaiates: 1 (1994), 2 (1981, 1982, 1984); 3 (1984); 4 (1971); 5 (1970, 1971, 1983); 11 (1945, 1970, 1973, 1976, 1980, 1983, 1986),