Peña García, Rubén

Acompanyant de la gaiata 8, Portal de l'Om, en 1998-2010.
Galantejador de la regina Mercedes Agost Gómez, en 2001.
Vice president de la gaiata 8, Portal de l'Om, en 2002-2006.
President de la comissió de la gaiata 8, Portal de l’Om, en 2008 i 2009.
Vice president de la gaiata 8, Portal de l'om, en 2010-1015.
Artista gaiater de la gaiata 8, en 2003, 2004, 2008, 2009, 2010,  2011, 2012, 2013 i 2014.