Puchol Tomás, Fernando

Participa en el Pregó en el grup de Prohoms i Sequiers, des de 1990.
Geganter de l'Associació de Dansants del Corpus des de l'any 2000.