Navarro Amat, Begoña

Madrina infantil de la gaiata 1 en 1971.
Dona de Companya en 1976.