Peris Sánchez de la Orden, María

Dama de la Ciutat el 1947.
Va substituir la reina Maria Luisa Dols en l’acte d’imposició de bandes del 1947, celebrat al Teatre Principal el 27 de febrer d’aquell any. És un cas singular en la història de les festes de la Magdalena.