Alonso Forés, Juan

Primer president infantil de la gaiata del sector 10, en 1946 i 1947. Va ser el primer president infantil de les festes de la Magdalena. El festival d’imposició de bandes es va realitzar al Saló de la Germandat de Llauradors. En 1948 la Junta Central va prohibir totes les comissions formades per xiquets. Només el Pregó Infantil es va mantindre com a activitat dedicada a la infància.