Navarro Amat, Mariona

Madrina infantil de la gaiata 1 en 1974.
Dona de Companya dels Cavallers de la Conquesta en 1981.