Morilla Torres, Ainara

Dama d'Honor infantil de la gaiata 8, Portal de l'Om, en 2005-2012.
Madrina d'Honor infantil de la gaiata 8, Portal de l'Om, en 2013.
Madrina de la gaiata 8, Portal del'Om, en 2014.
Dama infantil de la ciutat, en 2015.