Traver Monfort, Vicente

Acompanyant infantil de la gaiata 7, Cor de la ciutat, en 1987-1989.
Acompanyant infantil de la gaiata 3, Porta del Sol, en 1989-1990.