Lloret Porcar, Paloma

Dona de Companya, Na Margarida, en 1993.