Guardiola Cucala, Macario

President de la comissió de la gaiata 8 en 1960.