García Sánchez, Juan Carlos

Vocal de la comissió de la gaiata 8, Portal de l'Om, en 1996-2014.
Acompanyant de la gaiata 8, Portal de l'Om, en 1996-2010.
Vicepresident de la gaiata 8, Portal de l'Om, en 2009.
Secretari de la gaiata 8, Portal de l'Om, en 2010.
Vocal de la Junta de Festes, en 2011-2014.