García Reyes, Manuel

President de la gaiata 12, El Grau, de 1992 a 2003.
Membre de la Fundació Municipal de Festes, en 2003.