Blasco Llidó, Berta

Dama d'Honor infantil de la gaiata 2, Fadrell, en 2004-2005.
Dama d'Honor infantil de la gaiata 4, L’Armelar, en 2006.
Madrina infantil de la gaiata 4, L’Armelar 2007
Dama de la ciutat infantil, en 2008.
Reina infantil de les festes de la Magdalena, en 2009.
Col·laboradora infantil de la gaiata 4, L'Armelar, en 2010-2011.