Felip Martínez, Andrea

Madrina infantil de la gaiata 14, Castàlia, en 1996.
Reina infantil de les festes de la Magdalena en 1997.
Madrina Gaiata 14, Castàlia 2005.
Dama de la Ciutat el 2006.