De Juan Martínez, Vicent

President de la Federació de Colles, en 1998-2005.
President de la Federació de Colles, en 2011-2012.
Colla "Els Boticaris".