Cortés Fornés, Carolina

Dama d'Honor infantil de la gaiata 2, Fadrell, en 1978-79.
Dama d'Honor de la gaiata 1, Brancal de la Ciutat, en 1988-89.
Madrina de la gaiata 1, Brancal de la Ciutat, en 1990.