Chornet Legido, Lledó

Dona de Companya dels Cavallers de la Conquesta en 1979.