Bordoy Mateo, Clara

Reina infantil de les festes de la Magdalena en 1982.