Batalla Serret, Cristina

Dama d'Honor infantil de la gaiata 1, Brancal de la ciutat, en 2012-2013.
Madrina infantil de la gaiata 1, Brancal de la ciutat, en 2014.
Reina infantil de les Festes de Castelló, en 2015.