Ballester Caudet, Francisco

President de la gaiata 5, Hort dels Corders, en 1970 i 1971.
Promotor dels castells de foc de qualitat al seu sector.
En 1970 va acceptar fer una recepció a la representació de Casa València a Barcelona al sector 5.
Clavari que va recuperar la festa del carrer Sant Vicent, a principis de la década dels 70.