Artola Tomàs, Bernat

(Castelló, 1904-Madrid, 1958)
El millor poeta castellonenc de la història. Entre la seua producció destaquen els llibres Elegies (1928), Terra (1935) i Llàntia Viva (1947). També cal destacar el poemari satíric A l’ombra del Campanar.
És autor del text definitiu en valencià del Pregó, que data de 1947, autoritzat per la censura governamental de l’Estat Espanyol després de diverses gestions, en època de prohibicions de l’ús públic oficial de la nostra llengua pròpia.

Vocal de la Junta Central de Festes el 1945, i del 1947 al 1949.

Va dissenyar el 1934 una gaiata per a la Cambra Agrícola, primer amb un drac, després (1942) amb Tombatossals abraçant el Fadrí.
Bernat Artola va ser l’inventor del sobrenom de «fadrí», amb el significat de solter, per al campanar de la vila de Castelló: «el campanar de la vila/ és fadrí de veritat» va escriure en un poema.