Arredondo Bombón, César

Vocal de la Junta Central de Festes del 1945 al 1947, i del 1959 al 1961.