Adlert i Noguerol, Miquel

(Paterna, 1911- València, 1988) Escriptor valencià, que va glossar el tema de la gaiata com a símbol d’identitat en l’article «Castelló, muntanyenc» (llibret gaiata 2, 1949): «Castelló és dins de les terres valencianes un dels millors exemples de conservació de la pròpia espiritualitat, de la que són bona mostra aquestes gaiates, amb les fràgils canyes de les quals han sabut sostenir-la els castellonencs, perquè dins d’elles han posat l’ànima d’un poble que no renuncia a la seua personalitat».