Fabregat Marco, Vicente

President de la gaiata 11, Forn del Pla, de 1982 a 1994.