Abriat Puig, Carmen

Primera reina de les renovades festes de la Magdalena, el 1945, nomenada per l’alcalde Benjamín Fabregat, segons les seues atribucions. Filla de Miguel Abriat Cantó, Capità General de la Regió Militar de València.
L’ajuntament de Castelló li va regalar el vestit de castellonera, de tela de glassé, a la reina; en aquella època un sol vestit era suficient per a totes les festes. La modista va ser Dolores Carreguí Masip, que només va cobrar les teles, que costaren 1.506 pessetes, una quantitat considerable per a l’època. L’import va eixir de la venda com a ferralla d’uns vells generadors d’electricitat, de propietat municipal, adquirits per l’ajuntament republicà, anys abans.