Martí Fortea, María José

Violant d’Hongria dels Cavallers de la Conquesta en 1988.
Vintera 2010, de l'Associació "Els 20 del 88".