Vilarroig Cumba, Javier

Acompanyant infantil de la gaiata 12, en 1993-2000.
President infantil de la gaiata 12, El Grau, en 2001.
Portaestendard de la gaiata 9, en 2004-2005.
Esquadra dels Cavallers de la conquesta, en 2006-2010.
Acompanyant de la gaiata 6, en 2011.