Soriano Roig, José

President de la comissió de la gaiata 11, Forn del Pla, en els triennis 1965-1967, 1970-1972, 1975-1981.
Membre de la Junta Central de Festes, en el bienni 1968-1969.
Artista de la gaiata 11, en 1967.