Monerris Traver, Belén

Reina infantil de les festes, en 1995, les del 50 aniversari de la seua refundació.