Martí Fortea, Belén

Dama infantil de la Ciutat el 1983.