Marca Claramonte, Maribel

Madrina d'Honor infantil de la gaiata 2, Fadrell, en 1991.
Madrina infantil de la gaiata 2, Fadrell, en 1992.
Reina infantil de les festes de Castelló, en 1993.