Lavall Carrió, Silvia

Dama infantil de la Ciutat en 1981.
Presidenta de la Junta de Camareres de la Reial Confraria de la Mare de Déu del Lledó, en 2011.