Jóvena Cervera, Francisco Domingo

Vocal de la gaiata 9, en 1976.
Vocal de la gaiata 5, en 1977.
President de la comissió de la gaiata 10, El Toll, en 1979 i 1980.