Ibars Agramunt, Jonay

Acompanyant infantil de la gaiata 14, Castàlia, en 1996-2003.
President infantil de la gaiata 14, Castàlia, en 2007 i 2008.
Portaestendard de la gaiata 14, Castàlia, en 2009-2012.