Guimerá Navarro, Sofía

Dama d'Honor infantil de la gaiata 7, Cor de la Ciutat, en 2013-2019.

Madrina infantil de la gaiata 7, Cor de la Ciutat, en 2020.