Gil Matíes, Alfonso

President de la comissió de la gaiata 3, “Plaza del Caudillo” en 1946 i 1947.