Forcada Polo, Josep

(Castelló de la Plana, 1907-1986)
 
Autor de sainets valencians i de composicions en vers.
Autor de la lletra de l’himne de la gaiata 4, amb música de Josep Ferrer i Serra.
Vicepresident de la comissió de la gaiata 4, l’any 1949.
Vocal de la comissió de sector de la gaiata 4, els anys 1947 i 1961.
Autor de prop de noranta composicions literàries, en vers o en prosa, per a llibrets de gaiata, que presentem en ordre alfabètic i agrupades per sectors gaiaters, publicació i any d’edició:
 
«A total per un quinset!» (sector 4: 1947)
«Amics d'infantesa» (sector 4: 1958)
«Anem a la Madalena» (sector 4: 1949)
«Cant a les dames» (sector 2: 1966; sector 4: 1955, 1956, 1961, 1965, 1968, 1981)
«Cant a les dames xiquetes» (sector 4: 1981)
«Cant a la gaiata» (sector 2: 1962, 1966; sector 4: 1946, 1955, 1956, 1959, 1965, 1968, 1975)
«Cant a la madrina» (sector 2: 1959, 1966; sector 4: 1946, 1947, 1955, 1956, 1961, 1963, 1965 (Mª Teresa González Sobrino), 1968, 1971, 1972, 1975, 1981, 1983, 1984; sector 11: 1978)
«Cant a la madrina d’honor» (sector 4: 1975)  
«Cant a la madrina d’honor infantil» (sector 4: 1975)
«Cant a la madrina infantil» (sector 4: 1947, 1975, 1981; sector 11: 1978)
«Cant a les madrines i gayateras» (Obra, 130: 1975)
«Cant a la reina Marisa Dols Cosín» (Ràdio Gaiata, 1947)
«Canto a la reina Mercedes» (Obra, 81: 1974)
«Cant a la regina Maria Antonia Ribés Fernández» (sector 2: 1959)
«Canto a la reina Mercedes» (Obra, 81: 1974)
«Canto a las damas de la ciudad» (Obra, 81: 1974)
«Canto a las damas de la ciudad» (Obra, 130: 1975)
«Cant a les dames» (sector 2: 1959, 1966; sector 4: 1961, 1971, 1975, 1981)
«Cant a les dames xiquetes» (sector 4: 1975, 1981)
«Carrasclàs de Madalena» (sector 4: 1956, 1968)
«Dames de la 4» (sector 4: 1963)
«Des del catre voré hui la Madalena» (sector 4: 1961)
«Dia esplèndid i magdalenero» (sector 2: 1955)
«Esclata la nostra festa» (Obra, 130: 1975)
«Gaiater i president» (sector 4: 1965)
«Gaiatero 100 x 100» (sector 4: 1955)
«L’agüelo va en dotze néts» (sector 4: 1981)
«La Magdalena en Lloret de Mar» (Obra, 81: 1974)
«La minúscula Violeta» (sector 4: 1968)
«La mona madalenera se pren baix la garrofera» (diàleg entre Sento i Nelo) (sector 4: 1946)
«La nostra gaiata» (sector 4: 1961)
«L’embrollà d’una dama» (prosa) (sector 4: 1956)
«L’historial d’esta gaiata» (sector 11: 1978)
«Ni gota en queda en la bota» (sector 2: 1966, sector 4: 1975)
«No hi ha mal que per bé no vingue!» (prosa) (sector 4: 1955)
«Nostra gaiata infantil» (sector 4: 1947)
«Paqueteria Casa Pilar» (versos publicitaris) (sector 4: 1947)
«Per a ésser bon gaiater» (sector 11: 1978)
«Procés de la Panderola» (sector 4: 1968)
«Que quantes, xé?» “Humor madalelenc de Pepe Forcada” (Obra, 81: 1974)
«Qui no busca en esta vida?» (sector 4: 1971)
«Tots els anys faig l’anaeta» (sector 4: 1949)
«Tradición de nuestra gesta» (Obra, 130: 1975)
«Un agüelo sabater és asèrrim gaiater» (sector 4: 1946)
«Un sol madalenenc» (sector 2: 1966)
«Una junta de gaiata» (sector 4: 1947)
«Voré enguany la Madalena?» (sector 4: 1954)

    Himne de la gaiata 4
 
En traques i morterets fent foc,
campanes i carrillons fan vol.
S’anuncien les tradicions, pom, pom, pom, pom.
Mes de març, dia de la Magdalena.
L’Armelar celebra la tradició, pom, pom, pom, pom.
Tots els anys, el saquet i la bóta plena,
des del Toll pels molins o pel Lledó, pom, pom, pom, pom.
 
I quan s’aplega a Sant Roc de Canet
procurem fer-nos la figa i doset.
Va la xicalla en jóvens i en vells,
formen gran colla tots agrupats,
reng de formigues camí Algepsar,
portant la canya on refermar, pom, pom, pom, pom.
 
Des del Real comença este sector,
carrer Pelayo i també tot el seu entorn,
més la Gran Via fins al pou del Saboner.
Els de la Quatre tenim molt quefer, ta, ta, ta, ta.
 
És la cort de la gaiata, ta, ta, ta, ta,
de la Quatre lo millor, ta, ta, ta, ta.
La madrina és una joia, ta, ta, ta, ta,
que il•lumina este sector, ta, ta, ta, ta.
Un mirall de clara lluna
on se reflexa la comissió.