Feliu Usó, Carlos

Acompanyant infantil de la gaiata 1, Brancal de la ciutat, en 2009-2010.
Portaestendard infantil de la gaiata 1, Brancal de la ciutat, en 2011.
President infantil de la gaiata 1, Brancal de la ciutat, en 2012.
Coixiner de la Reina infantil Beatriz Iturralde Cubertorer, en la Galania 2014.
Galantejador de la Reina Infantil Cristina Batalla Serret, en 2015.