Farnós de los Santos, Vicente

Vocal de la comissió de la gaiata 3, en 1979-1983.

Maestre del Cabildo de la Germandat dels Cavallers de la Conquesta, en 1984-1987.

Vocal de la Junta de Festes, en 1989-1990 i 1992-1993.