Cortés Armengol, Esther

Dama d'Honor infantil de la gaiata 2, Fadrell, en 1997.
Madrina infantil de la gaiata 2, Fadrell, en 1998.
Gaiatera d'Honor infantil de la gaiata 2, Fadrell, en 1999.
Col·laboradora infantil de la gaiata 2, Fadrell, en 2000.
Dama d'Honor de la gaiata 2, Fadrell, en 2001-2003.
Col·laboradora de la gaiata 2, Fadrell, en 2004-2006.
Madrina de la gaiata 2, Fadrell, en 2007.
Gaiatera d'Honor de la gaiata 2, fadrell, en 2008.
Dama d'Honor de la gaiata 2, Fadrell, en 2009.
Vocal de la comissió de la gaiata 2, fadrell, en 2010-2011.