Boldó Roda, Pilar

Dama infantil de la ciutat, en 1975.
Tia de María Badenas Boldó, Reina infantil de les festes de Castelló en 2011.