Bernat Castellet, Vicent

(Castelló, 1933- 1997)
Tallista de mobles i pintor de murals. Artista gaiater i creador de carrosses, com la de la Magdalena profana de la processó de penitents. A l’Escola d’arts i oficis de Castelló, va ser alumne dels escultors Tomàs Colón, Francisco Michavila i Joaquín Vidal.
Premi Nacional de disseny d’escacs (ajedrez) el 1967.
Pioner en la publicació, als llibrets de sector, de versos valencians sobre explicació del tema i simbolisme de la gaiata. Bernat va ser famós per la utilització de la fusta en les gaiates.
Es va iniciar en el sector 5, el 1945, als dotze anys, com a aprenent. En 1952 i 1956 va realitzar la «Gaiata de la Ciutat». Autor del projecte de les següents gaiates dels sectors: 2 (1948, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1989); 3 (1954, 1955, 1975); 4 (1993); 7 (1964); 8 (1980, 1998); 11 (1966); autor de les talles de fusta de la 15 (1997); 19 (1986, 1988, 1996).