Bellés Tena, Joan

(Cabanes, 1915- Barcelona, 15/12/1971)
Directiu de Casa València a Barcelona. Promotor de la designació de «reines» o representants de l’entitat en les festes de Castelló i Alacant. Membre de Casa València a Barcelona des del 1952. Creador el 1953 del títol de «gaiatera» com a representant de Casa València a Barcelona a les festes de la Magdalena. Organitzador, el 1953, del primer autocar magdalener Barcelona-Castelló, amb estudiants castellonencs residents a Barcelona.
Dins de Casa València a Barcelona, va exercir els següents càrrecs: Delegat oficial a Castelló (del 1953 al 1961 i el bienni 1971-1972). Vocal de propaganda (1954). Vocal president de festes (1956-1961). Tresorer (1962-1966). Va patir un infart de cor el 1966.
Insígnia de plata de la Junta Central de Festes, atorgada el 1969, en el xxv aniversari de la refundació de les festes de la Magdalena. Insígnia d’or de la gaiata 6, concedida en 1971. Gaiater d’honor perpetu del sector 6.