Bataller Monfort, Victoria

Madrina infantil de la gaiata 10, El Toll, en 2003.
Reina infantil de les festes de la Magdalena en 2005.