Alabau Rovira, María

Dama d'Honor infantil de la gaiata 8, Portal de l'Om, en 2003-2010.
Madrina d'Honor infantil de la gaiata 8, Portal de l'Om, en 2011.
Madrina infantil de la gaiata 8, Portal de l'Om, en 2012.
Dama infantil de la Ciutat, en 2013.